Allergie door werk

Op uw werk komt u misschien in aanraking met stoffen welke u in het dagelijks leven niet tegenkomt. Sommige mensen krijgen een allergische reactie van de stoffen waar ze mee werken. Twee veel voorkomende allergieën zijn latexallergie en proefdierallergie. Meer informatie bij Paulien Oosterveld, arbeidshygiëniste , tel. 3089.

Latexallergie

Het is bekend dat mensen die veelvuldig in aanraking komen met rubberproducten, zoals latex, het risico lopen een overgevoeligheid te ontwikkelen.

In het algemeen kan een overgevoeligheid kan zich op een aantal manieren uiten: irritatie van de huid (irritatieve contactdermatitis), een contactallergie in de huid (type IV allergie) of een allergische reactie in de slijmvliezen van neus, ogen of longen (type I allergie).

In de brochure Latexallergie kunt u alles lezen over deze overgevoeligheidsverschijnselen, wat latexallergie is en wat u kunt doen om latexallergie te voorkomen.  

Denkt u een allergische reactie te krijgen van Latex? Lees de brochure door en neem contact op met uw leidinggevende.

Proefdierallergie

Het werken met proefdieren kan allergische reacties veroorzaken door overgevoeligheid voor de huidschilfers of haren van de dieren. Ongeveer een op de drie mensen die met proefdieren werkt, krijgt deze allergische reacties, die zich vooral uiten in luchtwegaandoeningen. De klachten gaan alleen over als de blootstelling aan allergenen (stoffen die de allergie veroorzaken) wordt gestopt.

Beperken van de blootstelling aan allergenen is een belangrijke preventieve maatregel tegen proefdierallergie. Er kunnen ondermeer technische maatregelen (ventilatie en afzuiging), organisatorische maatregelen (beperken van blootstellingsduur) worden getroffen, of persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, overjassen) worden gebruikt.

In de brochure Proefdierallergie kunt u lezen over de overgevoeligheidsverschijnselen en wat u kunt doen om proefdierallergie te voorkomen.

Denkt u overgevoelig te zijn voor proefdieren? Lees de brochure door en neem contact op met uw leidinggevende.

 
Laatst Gewijzigd: 03-07-2014