Legionella

Legionella pneumophila is een bacterie uit het genus Legionella die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte (ook wel legionellosis genoemd) kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een (nood)douche, via een sproei-installatie of brandslang.

Besmetting voorkomen

EC Vastgoed controleert regelmatig de vernevelingsinstallaties in de Hortus Botanicus en de douches in Plexus en het USC op mogelijke besmetting met Legionella. Ook de koeltorens van het Sylvius Laboratorium en het KOG-gebouw worden op mogelijke besmetting gecontroleerd.

Meld het gebruik van brandslangen, nood- en oogdouches bij uw preventiemedewerker of de AMD (W&N). De AMD (W&N) /preventiemedewerker zal betrokkenen en omstanders op hun verantwoordelijkheid wijzen om zich te melden bij de (bedrijf)arts als zij klachten krijgen. 

Mogelijke besmetting kan voorkomen worden door:

 • de temperatuur van het water beneden 20°C of boven 65°C te gehouden;
 • de leidingen of het voorraadvat regelmatig door te spoelen;
 • geen nevels of kleine druppeltjes (aerosolen) te laten ontstaan door turbulente waterbeweging.

Kan aan bovenstaande maatregelen niet worden voldaan dan is ontsmetting met voldoende chloor (min. 2 % bleekmiddel als eindconcentratie), ozon of andere ontsmettingsmiddelen mogelijk. Op plaatsen waar een mogelijk risico blijft bestaan, kunnen specifieke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.


Wat is Legionella pneumophila?

Legionella soorten komen meestal in lage aantallen voor in waterige milieus en vochtige bodems. De bacterie kan onder bepaalde gunstige omstandigheden sterk in aantal toenemen. Stilstaand water met een temperatuur tussen 20 en 55°C en de aanwezigheid van een biofilm (slijmlaag) of ander organisch materiaal, zijn optimaal voor een snelle groei. Vervuilde systemen (algen, roest etc.) vormen daarbij een extra risico, omdat hierin relatief meer stilstaand water voorkomt. Door het inademen van deze vervuilde nevel kan men geïnfecteerd raken. De bacterie sterft af bij een watertemperatuur boven 65°C.

Infectie

Infectie met Legionella pneumophila kan alleen optreden via de luchtwegen. Het besmette water moet dus in aerosolen (nevels, druppels) zitten Infectie met Legionella pneumophila kan alleen optreden via de luchtwegen. het inademen van Legionella in waternevel (aerosolen) kan de infectie veroorzaken. De bacterie veroorzaakt longontsteking of griepachtige verschijnselen. Infectie treedt niet op door het drinken van besmet water!

Legionella kan voorkomen in:

 • warmwaterleidingen
 • koudwaterleidingen die door ernaast lopende warmwaterleidingen zijn verwarmd
 • (brand)douches (douchekop)
 • oogspoelflessen
 • sprinklerinstallaties
 • sproei-installaties in kassen en kweekcellen
 • luchtbevochtigers
 • airconditioners
 • boilers
 • koeltorens
 • en zogenaamde `dead ends' in leidingen

 

 
Laatst Gewijzigd: 10-06-2015