Milieubeleid van de Universiteit Leiden

Het milieubeleidsplan is in 2016 in werking getreden. Het milieubeleid van de Universiteit Leiden richt zich op processen die een nadelige invloed hebben op het milieu en die door de universiteit kunnen worden beïnvloed.

Het milieubeleidsplan is in 2016 in werking getreden. Het milieubeleid van de Universiteit Leiden richt zich op processen die een nadelige invloed hebben op het milieu en die door de universiteit kunnen worden beïnvloed.Daarnaast zijn doelen gesteld op het gebied van onderwijs en onderzoek. Ten slotte staan in het milieubeleidsplan acties om de communicatie over het milieubeleid en de behaalde resultaten te verbeteren. Hiervoor is onder andere een Leiden University Green Office opgericht. De onderwerpen zijn:

  • Duurzame huisvesting 
  • Energie 
  • Water 
  • Duurzaam inkopen en beleggen
  • Afval 
  • Mobiliteit
  • Onderwijs en onderzoek
  • Bewustwording en betrokkenheid
  • Organisatie en uitvoering

Het huidige milieubeleid vindt u hier.
Het voorgaande milieubeleid vindt u hier.

Algemene aanbevelingen

De zorg voor het milieu wordt gekoppeld aan de beleidscycli voor arbeidsomstandigheden en gezondheid, zoals die al enige jaren op centraal niveau en in de faculteiten en diensten functioneren. Daarmee is verzekerd dat milieuzorg jaarlijks op bestuurlijk niveau wordt besproken en de uitvoering van de aanbevelingen wordt gevolgd.

Meer informatie bij de milieuadviseurs Amber Hensema tel 3094 , a.hensema@vgm.leidenuniv.nl of Aranka Virágh tel 5262983 a.viragh@lumc.nl

 
Laatst Gewijzigd: 03-04-2017