Milieu: wat kunt u doen

Energie- en waterbesparing

De Universiteit Leiden verbruikt de laatste vijf jaar gemiddeld ongeveer 580.000 Gigajoule energie. Sinds 2010 is een dalende trend in het energieverbruik ingezet van een paar procent per jaar. Ook wordt sinds 2010 groene stroom ingekocht , waardoor de CO2-uitstoot van de Universiteit Leiden met gemiddeld 75 % is gedaald.


Duurzaam bouwen

Een goed gebouw is het halve werk. Een slim ontworpen gebouw levert een grote bijdrage aan energiebesparing en is eenvoudig aan te passen aan veranderende werkzaamheden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bouwafval voorkomen.