Producten, afvalstoffen en emissies

Binnen de gebouwen van de Universiteit Leiden worden verschillende afvalstromen geproduceerd. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd.

Afvalstoffen moeten gescheiden worden ingezameld en afgevoerd, zolang het economisch rendabel is. Gevaarlijk afval (chemicaliën, radioactief afval) moet altijd gescheiden worden ingezameld en afgevoerd.

Afvalpreventie en inkoop

Een van de maatregelen om minder afval te produceren is het slim en duurzaam inkopen van producten. Daarom wordt  bij Europese aanbestedingen de milieubelasting van producten zwaarder meegewogen.

Wat kun je zelf doen?

Iedere medewerker of student kan zelf een bijdrage leveren aan het beperken van de afvalstromen. Wat tips:

  • Gooi oud papier en karton in de papierbak, dit levert geld op.
  • Print en kopieer alleen als het echt noodzakelijk is.
  • Schrijf, print, kopieer dubbelzijdig.
  • Gebruik het prikbord of het personeelsblad voor mededelingen. Niet iedereen hoeft elke nota op papier te ontvangen.
  • Gebruik geen wegwerpartikelen.
  • Koop spullen die langer meegaan.

Meer informatie: Amber Hensema, milieuadviseur, tel. 3094, a.hensema@vgm.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 03-04-2017