E-maildisclaimer

Dit is de e-maildisclaimer van de Afdeling VGM.

Disclaimer e-mail afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de Universiteit Leiden en het LUMC (VGM)

De informatie in dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter attentie van en voor gebruik door genoemde geadresseerde(n). Indien u niet de bedoelde ontvanger bent van dit bericht, wordt u verzocht dit onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen – het in welke vorm dan ook openbaar maken, kopiëren of distribueren ervan of het nemen of nalaten van welke actie dan ook die ermee verband houdt is verboden en kan onrechtmatig zijn.
Eventuele meningen die in dit bericht tot uiting worden gebracht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de mening weer van VGM.

Disclaimer e-mail of the Health, Safety and Environment Department of the Leiden University and the LUMC (HSE)

The information contained in this message (including any attachments) is confidential and intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, please delete it from your system immediately - any disclosure, copying or distribution thereof or any action taken or omitted to be taken in reliance thereon is prohibited and may be unlawful.
Any opinions expressed in this message are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of HSE.

 
Laatst Gewijzigd: 02-09-2009