Organisatie arbo- en milieuzorg bij de universiteit

Centraal: de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Op centraal niveau opereert de Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) van de Universiteit Leiden en het LUMC. De activiteiten van de Afdeling VGM worden jaarlijks beschreven in de Jaarrapportage Veiligheid, Gezondheid en Milieu .

In de faculteiten

In de verschillende faculteiten en diensten werken preventiemedewerkers. Deze zijn de eerste aanspreekpunten voor vragen over arbeidsomstandigheden en milieu. Veel faculteiten en eenheden maken hiervoor gebruik van preventiemedewerkers van het UFB.
Informatie over arbeidsomstandigheden en milieu bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen staat op de site van de facultaire Arbo- en Milieudienst.

Voor de stralingshygiënische zorg zijn in de faculteiten waar met radioactieve stoffen of röntgenapparatuur wordt gewerkt, stralingsdeskundigen aangesteld.

De bedrijfshulpverlening wordt in de faculteiten georganiseerd door de BHV-coördinatoren. Nieuwe BHV-ers zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden bij de BHV-coördinator.

Voor het toezicht op het werken met genetisch gemodificeerde organismen zijn in de faculteiten Biologisch Veiligheids Functionarissen (BVF) aangesteld.

 
Laatst Gewijzigd: 04-11-2014