Arbozorg

Preventiemedewerkers

Binnen de gebouwen van de universiteit zijn personen aangewezen als preventiemedewerkers. Zij zijn voor de medewerkers en studenten in dat gebouw de contactpersonen wanneer het gaat om arbeidsomstandigheden of milieu.


Arbocatalogus

In vervolg op eerdere CAO-afspraken maken de universiteiten en werknemersorganisaties afspraken over arbeidsomstandigheden en leggen ze die vast in een arbocatalogus. Deze bevat richtlijnen en instrumenten die hun waarde bij andere universiteiten al hebben bewezen. De afspraken worden getoetst door de Arbeidsinspectie.


Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen een gevaar voor je gezondheid opleveren. Je kan gevaarlijke stoffen binnenkrijgen door het in te ademen, in te slikken of door je huid. Gevaarlijke stoffen kunnen vloeistoffen, poeders of oplossingen daarvan zijn. Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan een gevaarssymbool  op de originele verpakking.


Reizigersadvies

Een reizigersadvies is een individueel gezondheidsadvies door gespecialiseerde verpleegkundigen van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor als u een buitenlandse reis gaat maken.


Jaarrapportage VGM

De Universiteit Leiden spant zich in om de arbeidsomstandigheden van medewerkers en studenten voortdurend te verbeteren en de milieubelasting door de activiteiten tot een minimum te beperken. Deze inspanningen worden beschreven in de  Jaarrapportage Veiligheid, Gezondheid en Milieu.


Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Veilig en gezond werken is belangrijk voor iedereen! Daar zijn we het allemaal over eens. We hebben immers allemaal voordeel bij het voorkómen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ongevallen of beroepsziekten. Het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is één van de middelen om dit doel te bereiken.