Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen een gevaar voor je gezondheid opleveren. Je kan gevaarlijke stoffen binnenkrijgen door het in te ademen, in te slikken of door je huid. Gevaarlijke stoffen kunnen vloeistoffen, poeders of oplossingen daarvan zijn. Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan een gevaarssymbool  op de originele verpakking.

Waar worden gevaarlijke stoffen gebruikt

Binnen de laboratoria van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) wordt een groot scala aan gevaarlijke stoffen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere faculteiten en eenheden worden gevaarlijke stoffen beperkt gebruikt voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden.

Wat zijn de risico’s van gevaarlijke stoffen

Het risico is afhankelijk van de mate, de duur en de wijze van blootstelling. In laboratoria zijn standaard voorzieningen aanwezig om de risico's tijdens (wetenschappelijk) onderzoek zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn een juiste vooropleiding, instructie en kennis van de stoffen nodig om goede voorzorgmaatregelen te kunnen nemen.

Bij werkzaamheden in andere faculteiten en eenheden is het vooral het schoonmaak-, ondersteunend en technisch personeel dat gevaarlijke stoffen gebruikt. Men moet dan denken aan schoonmaak, smeren, ontvetten van oppervlakken, etsen, restauratie van boeken etc. Bij deze werkzaamheden gebruikt men op de werkplek slechts een beperkt aantal gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden en is de blootstelling erg laag.

Veiligheidsinformatiebladen

Een leverancier van gevaarlijke stoffen is verplicht om eenmalig een veiligheidsinformatieblad (Engels: Material Safety Data Sheet (MSDS)) bij de gevaarlijke stof te leveren. Hierin staat onder andere informatie over de (gevaarlijke) eigenschappen van de stof en welke voorzorgmaatregelen men moet nemen om er veilig mee te werken.

Bekijk de MSDS-en van veel gebruikte (schoonmaak)middelen binnen de universiteit waarin gevaarlijke stoffen voorkomen.

Opzoeken van Veiligheidsinformatie

Via het internet kan men de veiligheidsinformatiebladen van tal van stoffen bekijken. Houd er echter rekening mee dat de grenswaarden op niet-Nederlandse websites niet altijd gelden binnen Nederland. Ieder land kan namelijk zelf voor een chemische stof een grenswaarde vaststellen. Raadpleeg voor de wettelijke Nederlandse grenswaarden de website van de SER.
Voor het opzoeken van een veiligheidsinformatieblad kan men bijvoorbeeld de volgende sites gebruiken:
http://www.msds.nl/
http://www.msds.com/

 
Laatst Gewijzigd: 23-06-2014