Biologische veiligheid

Wat zijn biologische agentia?

Biologische agentia zijn micro-organismen zoals bacteriën, parasieten, schimmels, virussen en hun afscheidingsproducten. Ook de genetisch gemodificeerde varianten (GGO’s) hiervan vallen onder biologische agentia.


Handboek GGO

Voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) bij de universiteit is in 2000 het Handboek GGO opgesteld.