Biologische veiligheidsfunctionarissen

Het toezicht op het werken met genetisch gemodificeerde organismen wordt in de faculteitsgebouwen uitgevoerd door de Biologisch Veiligheidsfunctionarissen (BVF's).

Wat is een BVF?

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) vallen onder de Regeling GGO. Op grond van de Regeling GGO is men tevens verplicht een biologische veiligheidsfunctionaris (BVF) aan te stellen. Deze is belast met de coördinerende, motiverende en signalerende taak op het gebied van biologische veiligheid.

De BVF biedt ondersteuning aan onderzoekers en onderzoekmedewerkers in de vorm van instructie, voorlichting of advies bij experimenten, het beoordelen van vergunningaanvragen, inspectie van geclassificeerde laboratoria en inzet bij incidenten of calamiteiten.

Verder is de BVF het aanspreekpunt voor medewerkers, gasten, studenten en organisaties van buiten de faculteit (zoals bureau GGO of externe inspecteurs).

De BVF's in de faculteit W&N zijn te vinden op de website van de AMD.  

Waar kan ik meer info vinden?

Op de website van de Vereniging BVF Platform is heel veel informatie te vinden over biologische veiligheid in relatie met wetgeving, opleidingen, desinfectie en transport.

 
Laatst Gewijzigd: 26-06-2014