Handboek GGO

Voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) bij de universiteit is het Handboek GGO opgesteld. Het handboek vindt u, met uitzondering van enkele bijlagen met vertrouwelijke informatie, op de pagina Regelgeving universiteit over arbo en milieu. Hier vindt u ook de Regeling Ruimtensignalering.

Sinds de aanslagen 11 september 2001 is de Amerikaanse wetgeving voor het vervoer van biologische agentia verscherpt. In een notitie van het BVF-platform worden de wijzigingen toegelicht. De voorschriften voor het vervoer van GGO's zijn opgenomen in een instructie van het BVF-platform.

 
Laatst Gewijzigd: 01-08-2011