Bedrijfshulpverlening (BHV)

De Universiteit Leiden heeft een uitgebreide organisatie voor de Bedrijfshulpverlening (BHV).

Wat is bedrijfshulpverlening?

Werkzaamheden brengen bepaalde risico's met zich mee. Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers en bezoekers te voorkomen en te beperken. Daarom heeft ieder universiteitsgebouw een eigen BHV ploeg. In geval van een calamiteit kan zij snel opgeroepen worden om directe hulp te verlenen.

Taken bedrijfshulpverlener

De voornaamste taken van de BHV zijn: 

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw;
  • samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties, zoals brandweer en ambulance 
De BHV heeft een voorpostfunctie voor brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. De BHV'ers handelen na ongeval of brand tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen.

BHV-coördinator

De Bedrijfshulpverlening bij de faculteiten en centrale diensten wordt georganiseerd door BHV-coördinatoren. U kunt bij hen terecht voor informatie over de BHV-ploeg. Ook kunt u zich bij hen opgeven voor deelname aan de ploeg.

Academiegebouw / De Oude UB / Gravensteen 
M. van 't Hart
5337

Campus Den Haag
H. Ellert
3066

Faculteit Geesteswetenschappen
A.A.J. van den Kerkhof
2401/2400

Faculteit Rechtsgeleerdheid / Sterrewacht
C. van der Wal
5205 

Faculteit Sociale Wetenschappen
J. Sjoerdsma
3800

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
P.E.H. Roemelé
(90) 5760

Snelliusgebouw
D.S.F. Kroon
6960

Studentencentrum Plexus
R. Mikkenie 
1142

Universiteits Bibliotheek 
Dhr. Johan (J.) van Triest 
2845

Universitair Sportcentrum
V. Rodriguez
4613  

Willem Einthoven gebouw
I.P.N. Gemen
8756  

Bedrijfshulpverlener worden

Er is altijd behoefte aan gemotiveerde BHV'ers. Wilt u BHV'er worden of meer informatie, neem dan contact op met de BHV-coördinator van uw locatie.

Cursussen BHV

Deze cursussen zijn uitsluitend voor de medewerkers van de Universiteit Leiden. BHV cursussen worden centraal georganiseerd in werktijd door BHV.nl gegeven. Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Petra Slabber (tel: 2275).  

Aanmelding voor deze cursussen verloopt via de BHV-coördinator van uw faculteit of eenheid. Deze verzorgt eventuele aanvragen voor keuringen en geeft namen door aan de opleidingscoördinator. De cursusdata worden vastgesteld door BHV.nl. Indien u zonder geldige reden en zonder afmelding besluit om niet te komen op de cursusdagen kunnen de kosten op u worden verhaald.

Voor het waarborgen van het BHV-diploma / certificaat moet u zes keer per jaar meedoen aan de interne brand- en ontruimingsoefening.  

Regelingen

De Universiteit Leiden heeft de taken en bevoegdheden van de BHV vastgelegd in de Regeling bedrijfshulpverlening. Deze is in 2008 geactualiseerd. De informatie uit de regeling mag na toestemming en onder bronvermelding vrij worden gebruikt.

In het geval van een grote calamiteit treedt de Regeling coördinatie crisisbeheersing in werking.

Checklist

Om te controleren of de ontruiming van een gebouw(deel) goed is verlopen, heeft de Afdeling VGM een checklist ontwikkeld. Hiermee kunnen onvolkomenheden in de ontruimingsprocedure worden opgespoord. De checklist kan worden gebruikt door de preventiemewerkers en leden van de BHV. 

 
Laatst Gewijzigd: 03-03-2016