Onveilige situaties, ongevallen en (prik)incidenten

Directe hulp nodig? Bel het interne alarmnummer. Meldt ook het voorval bij uw preventiemedewerker (arbo- en milieucoördinator) van uw faculteit of eenheid via het meldingsformulier.

Ernstige ongevallen

Arbeidsongevallen met ernstig of (mogelijk) blijvend letstel moeten zo snel mogelijk worden gemeld via het interne alarmnummer wat op ieder telefoontoestel staat.

Meld vervolgens het ongeval bij het secretariaat van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Het telefoonnummer is (071) 527 8015.

Prikaccidenten

Neem bij prikincidenten direct contact op met de bedrijfsarts. Telefoon (071) 527 8015.

Meldingsformulier

Gevaarlijke situaties, ongevallen, (prik)incidenten, agressie, geweld en seksuele intimidatie kunt u via het elektronische meldingsformulier melden.

Na versturen krijgt u een ontvangstbevestiging van de afdeling VGM Universiteit Leiden / LUMC welke gevestigd is in Poortgebouw-Zuid (zie contact informatie). 

De preventiemedewerker (arbo- en milieucoördinator) kan, indien nodig, contact met u opnemen voor nader onderzoek. Samen met u zal op een analyseformulier (Word doc)  worden beschreven  hoe het voorval heeft kunnen plaatsvinden en op welke wijze het in de toekomst voorkomen kan worden.

Het analyseformulier is nu ook digitaal beschikbaar. 

Ongeval tijdens het werk en eigen risico zorgverzekering

Een ongeval tijdens het werk kan letsel veroorzaken. Dit letsel kan variëren in ernst en daarmee in de mate waarin een medische behandeling noodzakelijk is. De kosten van de medische behandeling worden door de behandelende instantie in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar die het nog openstaande eigen risico doorberekent aan het slachtoffer. Is bijvoorbeeld  een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis noodzakelijk dan kunnen de kosten van de behandeling meer bedragen dan het wettelijk eigen risico.

De coulanceregeling bestaat eruit dat de universiteit de kosten die ten laste gaan van het eigen risico bij wijze van lening aan het slachtoffer uitbetaalt, mits met het elektronisch meldingsformulier melding is gemaakt van het betreffende ongeval aan VGM en AMD/UFB. Mocht later blijken dat er geen sprake was van aansprakelijkheid van de werkgever voor het ongeval, dan moet de werknemer dit bedrag terugbetalen en wordt de lening met de salarisbetaling verrekend. Als de werkgever wel aansprakelijk is voor het ongeval, dan wordt de lening meegenomen in het geheel van te vergoeden kosten als gevolg van het ongeval.

Waarom melden?

Bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en prikincidenten komen vaker voor dan (ernstige) ongevallen. Juist deze gebeurtenissen zijn geschikt om achterliggende oorzaken te achterhalen. Hiermee kan men voorkomen dat bijna ongevallen en / of gevaarlijke situaties leiden tot echte ongevallen.

Het formulier is een eenvoudig middel om snel afwijkende situaties in de organisatie te melden. De procedures staan beschreven in de regeling Ongevallen en milieuincidenten 2003.

 
Laatst Gewijzigd: 26-10-2015