Stralingsveiligheid

Niet ioniserende straling

Niet ioniserende straling (NIS) komt onder andere voor op plaatsen waar met bij lasers, ultra-violetlicht (UV-licht), magneetvelden of infrarood-lichtwordt gewerkt.


Stralingsdeskundigen

Binnen de Universiteit Leiden en het LUMC houdt de Stralingsbeschermingseenheid (SBE/VGM) toezicht op het veilig werken met radioactieve stoffen en röntgenapparatuur.


Cursus radiologisch werkers

(Gast)medewerkers, studenten en stagiaires die willen gaan werken met radioactieve stoffen in een radionuclidenlaboratorium moeten hiervoor voldoende onderricht hebben gehad.