Stralingsdeskundigen

Binnen de Universiteit Leiden en het LUMC houdt de Stralingsbeschermingseenheid (SBE/VGM) toezicht op het veilig werken met radioactieve stoffen en röntgenapparatuur. Naast de SBE spelen ook de plaatselijke stralingsdeskundigen binnen de faculteit W&N een belangrijke rol. Bij deze personen kunt u zich, wanneer u binnen de universiteit gaat werken met radioactieve stoffen en/of röntgenapparatuur, ook opgeven voor de cursus radiologisch werker (radiation protection level 5B).

Stralingsbeschermingseenheid (SBE) Afdeling VGM

Voorzitter SBE
Gijsbert van Willigen tel. 071 526 4304

Algemeen coördinerend stralingsdeskundige van de Universiteit Leiden en LUMC is
René Huinen tel. 071 527 3253

Stralingsdeskundigen
Fred van Dam tel. 071 526 5658
Harry de Maaker tel. 071 526 2599
Jan Gribnau tel 071 526 61815 of 526 99959
Marc Fluttert (AMD, W&N) tel. 071 527 4333

Coördinerend stralingsdeskundigen Faculteit W&N

De coördinerend stralingsdeskundigen in de faculteit W&N zijn te vinden op de website van de AMD.

 
Laatst Gewijzigd: 14-04-2014